Menu
Your Cart

Privacy Policy

PRIVACY BELEID

1. Verwerking van gegevens en verstrekking aan derden

Wij vragen en verzamelen informatie over uw systeem of informatie die ons in staat stelt contact met u

op te nemen of u een factuur te sturen voor uitgevoerde werkzaamheden. Deze informatie kan onder

andere inhouden: uw naam, telefoonnummer of e-mailadres en eventuele andere informatie.

De gegevens die door ons worden opgeslagen worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk

is om wettelijke verplichting na te kunnen komen.

2. Beveiliging

RSruitersport heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de (persoons)gegevens

die door u zijn verstrekt. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde server. De verbinding

wordt, als dat nodig is, beveiligd opgezet.

3. Wijzigen gegevens

U kunt te allen tijde de door of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek te

laten verwijderen. RSruitersport stuurt een bericht als uw verzoek is binnengekomen en is

verwerkt.